گروه تحقیقاتی و پژوهشی مدافعان حق ، با ایجاد نظر سنجی ، قصد دارد که مطالبی در رابطه با حرام بودن آواز زن جمع آوری کند . لطفا در این پروژه ما را یاری کنید . با تشکر ! ((گروه تحقیقاتی ، پژوهشی و اطلاعاتی مدافعان حق ))

چرا صدای زن در آواز خواندن ، حرام است ؟

( می توانید از دیدگاه های علمی ،اجتماعی ، اسلام و قرآن ، سیاست و همچنین فلسفه بررسی کنید)

(توجه : این سوال چالشی بوده و در واقع قوانین بشرگرایان و آزادی گرایان غیراسلامی را نقض میکند)

منبع : لشکر سایبری مدافعان حق |آیا صدای زن در آهنگ ها حرام است ؟
برچسب ها : حرام ,گروه تحقیقاتی