جناب آقای حسن روحانی طی سخنرانی در تاریخ 29 بهمن 1397 اظهار فرمودند : علت قاچاق ، گرانی نیست ، ارزانی است!!

اما یک سوال از جناب آقای حسن روحانی :

به نظر شما علت گرانی چیست؟!

به نظر شما علت اعتراض های مردم چیست؟!

گفتن چنین مطلبی ، نشان از نادانی در امور کشور است ! به نظر شما علت قاچاق ارزانی است یا مفسدانی که در سیستم اقتصادی هستند یا بهتر بگوییم از بی عدالتی و نداشتن مدیریت درست شما؟!  

جنس و کالای ارزان ، به قول شما معلول قاچاق است اما در اینجا مدیریت کالا و مبارزه با قاچاق ، چه کاری انجام می دهند؟! پس می توان ارزانی را نگه داشت به شرط مدیریت کالا و مبارزه با قاچاق های کلان !

آقای روحانی ، بهتر است ابتدا فکر کنید و سپس سخن بگویید .

منبع : لشکر سایبری مدافعان حق |علت قاچاق ، ارزانی است !!
برچسب ها : قاچاق ,ارزانی ,مدیریت ,آقای ,روحانی ,مدیریت کالا ,جناب آقای